بخش بین الملل سینمای ایران نیازمند جراحی عمیق

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران - ایرنا - سایت تابناک نوشت : شاید به همین دلیل است که اسفندیاری نه تنها حاضر به پذیرش ضعف آشکار موقعیت سینمای ایران در سطح بین الملل نیست، بلکه با استدلا ل های عجیب، سینمای ایران را در عرصه بین الملل موفق ارزیابی می کند و از برگزاری بازارچه جشنواره فیلم فجر دفاع می کند؛ بازارچه ای که خروجی جدی ندارد و بیشتر بهانه ای برای سفر توریستیِ رایگان عده ای به ایران شده است.

منابع خبر
بخش بین الملل سینمای ایران نیازمند جراحی عمیق خبرگزاری جمهوری اسلامی -
بخش بین‌الملل سینمای ایران نیازمند جراحی عمیق تابناک -