ســـــتیزِ کهـنه و نـو٬بخش دوم: اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید بکنم؟ ابراهیم هرندی

گویا - ۶ دی ۱۳۹۳

ســـــتیزِ کهـنه و نـو٬بخش دوم: اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید بکنم؟ ابراهیم هرندی »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » گفتیم که ستیزِ کهنه و نو، کانونی ترین انگیزه ی رفتارها و کردارهای تاریخ ساز در جهان کنونی، بویژه در کشورهای پیرامونی ست. این ستیز برآیندی از نگرش مدرن به هستی ست که شیوه های کهن زیستی را در چشم نگرنده از سکه می اندازد و بی ارزش می کند. اگرچه این نگرش با هیچ فرهنگ و دین و آئین ویژه ای سرِ ستیز ندارد و هنجارهای اخلاقی آن همه باورها را ارج می نهد و آزادی آن ها را یکی از حقوق بشر می داند، اما فرهنگ ها و دین ها و آئین های کهن، بناگزیر در پرتو آن رنگ می بازند و خودبخود پس از چندی به موزه باورهای فولکلوریک سپرده می شوند. از اینرو، نگرش مدرن، بیشترین و بزرگترین دشمنانش را در خاستگاه خود، یعنی کشورهای مدرن جهان دارد.

.

منابع خبر
من می گم : نه! تو بگو: چشم! عصر ایران - ۶ دی ۱۳۹۳