محموله میلیاردی قاچاق در پلدختر توقیف شد

باشگاه خبرنگاران - ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
منابع خبر
محموله میلیاردی قاچاق در پلدختر توقیف شد باشگاه خبرنگاران - ۲۱ شهریور ۱۳۹۷