«مسجد نور» تهران دچار آتش سوزی شد

16:45 - «مسجد نور» تهران دچار حریق شد

خبر خونه
جهان نیوز - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

«مسجد نور» واقع در میدان فاطمی تهران دقایقی قبل دچار حریق شد که آتش نشانان آن را مهار کردند.

منابع خبر
«مسجد نور» تهران دچار آتش سوزی شد جهان نیوز - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
«مسجد نور» تهران دچار حریق شد تابناک - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
۱۶:۴۵ - «مسجد نور» تهران دچار حریق شد خبر خونه - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
«مسجد نور» تهران دچار حریق شد عصر ایران - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
«مسجد نور» تهران دچار حریق شد فرارو - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳