بزن بزن در دربی آبی ها+تصاویر

بزن بزن در دربی آبی ها+تصاویر
فردا
فردا - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴

کاپ: در آغاز نیمه دوم دیدار استقلال اهواز و استقلال تهران،بین ریوالدو با بازیکن جوان استقلال اهواز درگیر فیزیکی شدید به وجود آمد که با دخالت حاضران ختم شد.

منابع خبر
بزن بزن در دربی آبی ها+تصاویر فردا - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
بزن بزن در دربی آبی ها+تصاویر آفتاب - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴