قدیمی ترین سلفی دنیا/عکس

قدیمی ترین سلفی دنیا/عکس
فردا
آفتاب - ۲۴ خرداد ۱۳۹۴

باشگاه خبرنگاران: قدیمی ترین سلفی دنیا که متعلق به رابرت کارنیلوس بوده در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است .

منابع خبر
قدیمی ترین سلفی دنیا/عکس فردا - ۲۴ خرداد ۱۳۹۴
قدیمی ترین سلفی دنیا/عکس آفتاب - ۲۴ خرداد ۱۳۹۴