۲۲۲ کیلو مرفین در کرمان کشف شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

کرمان - ایرنا - جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۲۲ کیلو گرم مرفین از یک دستگاه کامیون در عملیات ماموران پلیس مواد مخدر این استان خبر داد

منابع خبر
۲۲۲ کیلو مرفین در کرمان کشف شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸