آیا این شباهت اتفاقی است؟ +عکس

آیا این شباهت اتفاقی است؟ /عکس

فردا
جهان نیوز - ۲۸ آذر ۱۳۹۲

حرمله های امروزی ، آینه حرمله آن زمان ...با همان وحشی گری ، خشونت ، درنده خویی ، کینه و نفرت ...

منابع خبر
آیا این شباهت اتفاقی است؟ +عکس جهان نیوز - ۲۸ آذر ۱۳۹۲