عفت مرعشی: حاج‌آقا مطمئنا نمی‌آید

خدمت - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲


 امروز باشگاه خبرنگاران گزارش داده که عفت مرعشی در حاشیه نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی که روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت برگزار شد، در جمع برخی خبرنگاران اعلام کرده است: حاج آقا (هاشمی رفسنجانی) مطمئنا وارد عرصه انتخابات نمی‌شود.

وی همچنین ابراز عقیده کرده است: انتخاباتی وجود ندارد. مگر برای اینها کاری دارد که رای‌ها را عوض کنند؟!

منابع خبر
عفت مرعشی: حاج‌آقا مطمئنا نمی‌آید خدمت - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
تهاجم تازه با اسم رمز عفت مرعشی روز - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲