جاده چالوس با ترافیک نیمه سنگین و در برخی نقاط سنگین مواجه است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

نوشهر - ایرنا - رییس اداره راه و شهرسازی چالوس گفت:هم اکنون تردد در محور چالوس - کرج نیمه سنگین و در برخی از نقاط سنگین گزارش شده است.

منابع خبر
جاده چالوس با ترافیک نیمه سنگین و در برخی نقاط سنگین مواجه است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
ترافیک در جاده چالوس - کرج نیمه سنگین است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
ترافیک نیمه‌سنگین در کرج- چالوس فردا - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
ترافیک در جاده کرج - چالوس نیمه سنگین است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
ترافیک سنگین در محور کرج - چالوس عصر ایران - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴