پروانه تخم انگشتری ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار جنگل مازندران را آلوده کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

نوشهر- ایرنا - کارشناس گیاه پزشکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر گفت که آفت پروانه تخم انگشتری حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از عرصه های ملی این منطقه را آلوده و به درختان میوه جنگلی خسارت وارد کرده است

منابع خبر