موفقیت بزرگترین عمل جراحی ترمیم چهره

بزرگترین عمل جراحی تغییر چهره در ایران+تصاویر
تابناک
جهان نیوز -

«موسی شیخ» ۹ سال پیش بر اثر انحراف موتورسیکلتش با گاردریل شکسته برخورد کرد و صورت خود را از دست داد، اما صبح امروز ۲۵ تیرماه با کمک و مشارکت خیریه همت و ایرانیان نوع دوست در سراسر جهان، خود را به تیغ جراحان سپرد تا صورت جدیدی به دست آورد.

منابع خبر
موفقیت بزرگترین عمل جراحی ترمیم چهره جهان نیوز -
موفقیت عمل جراحی ترمیم چهره درایران+عکس تابناک -
کاربران خیّر ، چهره "مرد بی چهره" را ترمیم کردند (+عکس) عصر ایران -
آغاز بزرگترین عمل جراحی ترمیم چهره در ایران + تصاویر فرهیختگان -
موفقیت بزرگترین عمل جراحی ترمیم چهره در ایران+ عکس فرهیختگان -
بزرگترین عمل جراحی تغییر چهره در ایران+تصاویر تابناک -