زلزله تایوان؛ دختری هشت ساله پس از گذشت ۶۰ ساعت نجات یافت

تصویری: از زلزله در تایوان تا هشدار بوسه به زنان باردار در برزیل
گویا
بی بی سی فارسی -

دختری هشت ساله پس از گذشت ۶۰ ساعت از وقوع زلزله در تایوان از زیر خرابه‌های آپارتمان مسکونی بیرون کشیده شد و نجات یافت. تحقیقات در مورد نحوه ساخت این برج مسکونی و انطباق آن با استانداردهای معمول آغاز شده است

منابع خبر
زلزله تایوان؛ دختری هشت ساله پس از گذشت ۶۰ ساعت نجات یافت بی بی سی فارسی -
نجات دو نفر بعد از گذشت ۴۸ ساعت از زلزله تایوان یورو نیوز -