اطلاع از گازبها با ارسال پیامک

جهان نیوز -

شرکت ملی گاز ایران در راستای کاهش هزینه های صدور و ارسال قبوض کاغذی گاز اقدام به صادر کردن قبوض الکترونیکی کرد.

منابع خبر
اطلاع از گازبها با ارسال پیامک جهان نیوز -
اطلاع از گازبها با ارسال پیامک فردا -
اطلاع از گازبها با ارسال پیامک تابناک -
اطلاع از گازبها با ارسال پیامک عصر ایران -