کمپین نیمار در حمایت از دنی آلوس: همه ی ما میمون هستیم

پارس فوتبال - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
منابع خبر