حادثه برای بانوان فوتبالیست

جهان نیوز - ۲۰ بهمن ۱۳۹۰


اتوبوس حامل اعضای تیم فوتبال بانوان سنندج که برای مسابقه با تیم انزلی راهی این شهر بود، در ۴۰ کیلومتری منجیل واژگون شد.

به گزارش اعتدال، در این حادثه که صبح امروز روی داد، ۲۰ نفر اعضای تیم فوتبال بانوان ون شهر سنندج به شدت مصدوم شدند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت. ۸ نفر از سانحه دیدگان که شدت جراحات شان بیشتر بود برای مداوا به قزوین فرستاده شدند و بقیه در رودبار و منجیل تحت مداوا قرار گرفتند

منابع خبر
حادثه برای بانوان فوتبالیست جهان نیوز - ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
حادثه برای بانوان فوتبالیست تابناک - ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
حادثه برای بانوان فوتبالیست آفتاب - ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
حادثه برای بانوان فوتبالیست عصر ایران - ۲۰ بهمن ۱۳۹۰