توضیحات حناچی درخصوص ادعای اعطای مجوز ساخت و ساز به دو باغ شهرداری تهران

خبرگزاری میزان -

شهردار تهران در واکنش به ادعای اعطای مجوز ساخت و ساز به دو باغ متعلق به شهرداری تهران گفت: این دو باغ متعلق به شهرداری تهران نیست و متعلق به تعاونی کارکنان شهرداری است و آن‌ها شخصیت حقوقی مستقل دارند

منابع خبر