فرار شیر از چنگال اسب آبی!+تصاویر

فرار شير از دست اسب آبی
فردا
باشگاه خبرنگاران - ۷ بهمن ۱۳۹۲

در این تصاویر ابتدا شیر به سمت اسب آبی حمله‌ور شده،اما داستان برعکس شده و با حمله اسب آبی به سمت شیر او فراری شده است.

منابع خبر
فرار شیر از دست اسب آبی جهان نیوز - ۷ بهمن ۱۳۹۲
فرار شیر از دست اسب آبی فردا - ۷ بهمن ۱۳۹۲
فرار شیر از اسب آبی!+تصاویر باشگاه خبرنگاران - ۷ بهمن ۱۳۹۲
فرار شیر از چنگال اسب آبی!+تصاویر باشگاه خبرنگاران - ۷ بهمن ۱۳۹۲