فرار شیر از چنگال اسب آبی!+تصاویر

فرار شير از دست اسب آبی
فردا
باشگاه خبرنگاران -

در این تصاویر ابتدا شیر به سمت اسب آبی حمله‌ور شده،اما داستان برعکس شده و با حمله اسب آبی به سمت شیر او فراری شده است.

منابع خبر
فرار شیر از دست اسب آبی جهان نیوز -
فرار شیر از دست اسب آبی فردا -
فرار شیر از اسب آبی!+تصاویر باشگاه خبرنگاران -
فرار شیر از چنگال اسب آبی!+تصاویر باشگاه خبرنگاران -