تحصیل «مستربین» در بزرگترین دانشگاه انگلیس

فردا -

روآن آتکینسون بازیگر بریتانیایی معروف به «مستر بین» تحصیلات عالی خود را در دانشگاه آکسفورد گذرانده است

منابع خبر
تحصیل «مستربین» در بزرگترین دانشگاه انگلیس فردا -