ابتکار ماشین عروس پورشه در تهران/تصویــر

آفتاب -
منابع خبر
ابتکار یک ماشین عروس تهرانی (عکس) عصر ایران -
ابتکار ماشین عروس پورشه در تهران/تصویــر آفتاب -