المپیک ۲۰۱۶/شکست سنگین خدابخشی مقابل میلاد بیگی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

ایرنا-در سومین روز مبارزات تکواندوکاران در بازی های ریودوژانیرو «مهدی خدابخشی»تکواندوکار وزن منهای ۸۰ کیلوگرم ایران مقابل «میلاد بیگی» نماینده ایرانی تیم جمهوری آذربایجان محتمل شکست سنگین ۱۷ بر ۵ شد.*7

منابع خبر
المپیک ۲۰۱۶/شکست سنگین خدابخشی مقابل میلاد بیگی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
شکست سنگین خدابخشی مقابل میلاد بیگی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ مرداد ۱۳۹۵