رئیس دادگستری روانسر ترور شد

خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

مدیرکل امنیتی استانداری کرمانشاه گفته است که سلیم قنبری، رئیس دادگستری شهرستان روانسر، هنگامی که در محله بولوار شهر روانسر عازم محل کار خود بود هدف تیراندازی قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان این شهر درگذشت. به گزارش بی بی سی این حادثه صبح روز سه‌شنبه، ٢١ بهمن (١٠ فوریه) روی داده و…

منابع خبر
رئیس دادگستری روانسر ترور شد خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
رئیس دادگستری شهرستان روانسر ترور شد صدای آلمان - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
رئیس دادگستری روانسر ترور شد ندای سبز آزادی - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳