اعلام زمان جلسه چهارم دادگاه متهمان کهریزک

تابناک - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

سرپرست دادگاه کیفری استان تهران از برگزاری جلسه چهارم دادگاه کهریزک در نهم اردیبهشت ماه خبر داد.
قاضی محسن افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب، اظهار کرد: چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات قضات تعلیقی پرونده بازداشتگاه کهریزک، ۹ اردیبهشت ماه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: قرار است جلسه چهارم دادگاه متهمان کهریزک مانند سه جلسه قبل، غیرعلنی برگزار شود، مگر اینکه هیات قضایی رسیدگی‌کننده تصمیم دیگری اتخاذ کند.
به گزارش ایسنا، جلسات اول تا سوم دادگاه متهمان کهریزک در اسفند ماه سال ۹۱ برگزار شد

منابع خبر