توصیه‌های آتش نشانی تهران به دنبال احتمال آبگرفتگی در تهران

خبرگزاری میزان -

سخنگوی آتش نشانی تهران به دنبال بارش باران و احتمال آبگرفتگی در پایتخت توصیه‌هایی را ارایه کرد

منابع خبر
توصیه‌های آتش نشانی تهران به دنبال احتمال آبگرفتگی در تهران خبرگزاری میزان -