مسلمانان با قیام و اعتراض تولیت انحصاری موسم حج را از رژیم سفاک سعودی بگیرند

عالم دینی افغانستان: ضعف مدیریتی عربستان عامل قتل حجاج/ مسلمانان مدیریت حج را از دولت ریاض بگیرند
خدمت
خبرگزاری فارس -

قائم مقام جمعیت ایثارگران با بیان اینکه حوادث امسال حج نشان داد که رژیم سعودی صلاحیت لازم برای مدیریت چنین تجمع عظیمی را ندارد و بی کفایت است گفت: مسلمانان باید با قیام و اعتراض تولیت انحصاری حج را از دست چنین رژیم سفاکی خارج کنند

منابع خبر