گفتگوها درباره سوخت راکتور تهران به تعویق افتاد

«ایران برای تأمین سوخت راکتور تهران با فرانسه همکاری نمی‌کند»
رادیو فردا
عصر ایران -

فارس: دومین دور از گفتگوها درباره سوخت راکتور تهران به علت حذف فرانسه از متن پیشنهادی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و درخواست هیئت‌ها برای تعویق نشست برای بررسی متن جدید با تاخیر برگزار می شود. دور دوم گفتگوها در وین به منظور بررسی پیشنهادهای تامین سوخت راکتور تهران که قرار بود ساعت ۱۰ به وقت محلی (۱۱:۳۰به وقت تهران) برگزار شود، به علت حذف فرانسه از متن پیشنهادی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و درخواست هیئت‌ها برای تعویق نشست برای بررسی متن جدید به تاخیر افتاد. پیشتر خبرگزاری فرانسه علت تاخیر نشست را اظهارات منوچهر متکی وزیر امورخارجه در بی‌نیازی تهران از مذاکره با فرانسه برای تامین سوخت راکتور تهران، عنوان کرده بود. در حالی که منابع مطلع نزدیک به مذاکرات امروز تاکید کرده‌اند علت این تاخیر تغییر در متن پیش نویس قرارداد و حذف فرانسه از آن بوده است.  .

منابع خبر
گفتگوها درباره سوخت راکتور تهران به تعویق افتاد عصر ایران -
گفتگوها درباره سوخت راکتور تهران به تعویق افتاد خبرگزاری فارس -
«ایران برای تأمین سوخت راکتور تهران با فرانسه همکاری نمی‌کند» رادیو فردا -
تعویق گفتگوها درباره سوخت راکتور تهران فردا -