با سنگ و قابلمه برای«روز واقعه» ریتم گرفتم

جهان نیوز - ۹ روز قبل

«روز واقعه» یکی از کارهای ماندگاری است که مجید انتظامی آهنگسازی آن را برعهده داشته و برای موسیقی آن هم سیمرغ بلورین جشنواره فجر را دریافت کرده است

منابع خبر