«سازمان بهداشت جهانی: زابل از جمله آلوده‌ترین شهرهای جهان است»

زابل آلوده‌ترین شهر جهان لقب گرفت
خدمت
رادیو کوچه - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

سازمان بهداشت جهانی گزارش سالانه خود از آلودگی هوا در ۳۰۰۰ شهر در ۱۰۳ کشور جهان را منتشر کرده که نشان می‌دهد آلودگی در کشورهای فقیر جهان افزایش یافته و سلامت و زندگی میلیون‌ها نفر […]

منابع خبر
زابل آلوده‌ترین شهر جهان معرفی شد فردا - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
زابل آلوده‌ترین شهر جهان لقب گرفت خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
زابل آلوده‌ترین شهر جهان لقب گرفت فردا - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
زابل آلوده ترین شهر جهان لقب گرفت پیک ایران - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
زابل آلوده‌ترین شهر جهان لقب گرفت خدمت - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
زابل آلوده‌ترین شهر جهان لقب گرفت خبرگزاری فارس - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
زابل آلوده‌ترین شهر جهان معرفی شد  (۱۲ نظر) باشگاه خبرنگاران - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
زابل آلوده‌ترین شهر جهان شد عصر ایران - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
زابل آلوده‌ترین شهر جهان لقب گرفت تابناک - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵