اگر با تشخیص اوتیسم مواجه شده اید این مطلب را از دست ندهید

تا کمتر از صد سال پیش، با این نگرش عریان مواجه هستیم که زن گرچه انسان تلقی میشود، اما همواره انسانی درجه دو است که هویت و اهمیت اش را از حضور مردانِ محرم زندگی اش یعنی پدر، همسر، برادر و فرزند میگیرد. ورود زنان به عرصه ی عمومی پدیده ای نوظهوراست زیرا برمبنای تعاریف عرفی، فرهنگی و شاید سنتی، زنان همیشه بخشی از حوزه ی خصوصی دیگران (مردان) به شمار میرفتند
اخبار روز
عصر ایران - ۲۴ آذر ۱۳۹۳

تلویزیون ،کتابها و دیگر رسانه ها به ندرت تصویر درستی از اوتیسم و افراد اوتیستیک در اختیار ما قرار می دهند.حتی بیماران اوتیستیک نیز تفاوت های وسیعی با هم دارند.هر فرد اوتیستیک دارای شرایط منحصر به فرد خود است

منابع خبر