پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه برگزار می‌شود

خبرگزاری میزان -

پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه ۱۱ تیرماه برگزار می‌شود

منابع خبر
پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه برگزار می‌شود خبرگزاری میزان -