تلاش احمدی نژادبرای آرام کردن بچه

عکس/تلاش احمدی نژاد برای آرام کردن بچه
فردا
جهان نیوز -

دختر بچه از که دیدن رییس جمهوری ذوق زده و گریه می کرد احمدی نژاد در حال آرام کردن این دختر بچه است.

منابع خبر
تلاش احمدی نژادبرای آرام کردن بچه جهان نیوز -
عکس/تلاش احمدی نژاد برای آرام کردن بچه آفتاب -
عکس/تلاش احمدی نژاد برای آرام کردن بچه فردا -