تلاش احمدی نژادبرای آرام کردن بچه

عکس/تلاش احمدی نژاد برای آرام کردن بچه
فردا
جهان نیوز - ۲۸ بهمن ۱۳۹۱

دختر بچه از که دیدن رییس جمهوری ذوق زده و گریه می کرد احمدی نژاد در حال آرام کردن این دختر بچه است.

منابع خبر
تلاش احمدی نژادبرای آرام کردن بچه جهان نیوز - ۲۸ بهمن ۱۳۹۱