جدال منطقه آزاد قشم با برخی از بی بند و باری‌ها/ جوانان زیادی به ه‍یئت رزمندگان این منطقه آزاد جذب شدند

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
منابع خبر