آزادی ۱۱ ملوان ایرانی زندانی در هند

جهان نیوز - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد گفت: ۱۱ ملوان ایرانی زندانی در جنوب هند ساعت ۱۰ صبح روز جمعه پس از آزادی از زندانی در کوچین با پرواز ایرایندیا به سوی دبی پرواز کردند.

منابع خبر
آزادی ۱۱ ملوان ایرانی زندانی در هند جهان نیوز - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
هند ۱۱ ملوان ایرانی را بعد از ۹ ماه 'آزاد کرد' بی بی سی فارسی - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
۱۱ ملوان ایرانی زندانی در هند آزاد شدند... پیک ایران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
آزادی ۱۱ ملوان ایرانی زندانی در هند عصر ایران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵