چمران: اعضای شورا حقوق نمی گیرند

جهان نیوز -

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اعضای شورای شهر مبلغی را به عنوان حقوق دریافت نمی کنند تنها حق جلسه می گیرند و باقی سخنان شایعه است.

منابع خبر
چمران: اعضای شورا حقوق نمی گیرند جهان نیوز -
چمران: اعضای شورا حقوقی دریافت نمی کنند تابناک -
چمران: اعضای شورا حقوقی دریافت نمی کنند خبرگزاری جمهوری اسلامی -