عظمت اعمال اولین شب جمعه ماه رجب

جهان نیوز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

«لیله الرغائب» یعنی شبی که میل و توجه به عبادت و بندگی در آن فراوان است؛ شبی که در آن عطاء و بخشش خداوند فراوان است و بندگان مخلص خداوند با روآوردن به بارگاه قدس ربوبی و خاکساری در برابر عظمت حق شایسته دریافت بخشش بی کرانه حق می‌شوند.

منابع خبر
عظمت اعمال اولین شب جمعه ماه رجب جهان نیوز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
اعمال مستحبی اولین شب جمعه ماه رجب تابناک - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲