آلمان به جعفر پناهی جایزه می‌دهد

آفتاب - ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

موسسه آلمانی «لایپزیگ برای آزادی و آینده رسانه» تصمیم گرفته یکی از دو جایزه سال جاری خود را به کارگردان فتنه‌گر ایرانی جعفر پناهی بدهد

منابع خبر
آلمان به جعفر پناهی جایزه می‌دهد عصر ایران - ۱۸ مرداد ۱۳۹۴