اظهار نظر ملی پوشان والیبال در آستانه مسابقه با لهستان

نخستین تمرین ملی پوشان والیبال در لهستان
خدمت
خبرگزاری جمهوری اسلامی -

چنستوهوا - لهستان - ایرنا - بازیکنان تیم ملی والیبال در آستانه دیدار حساس با لهستان از شرایط سخت لیگ جهانی و لزوم ادامه حمایت مردم از ملی پوشان والیبال گفتند.

منابع خبر
اظهار نظر ملی پوشان والیبال در آستانه مسابقه با لهستان خبرگزاری جمهوری اسلامی -
نخستین تمرین ملی پوشان والیبال در لهستان خدمت -
نخستین تمرین ملی پوشان والیبال در لهستان خبرگزاری جمهوری اسلامی -