احمدی‌نژاد به شبکه اول سیما می‌آید

الف - ۲۹ آذر ۱۳۹۱

 محمود احمدی‌نژاد روز شنبه ۲ دی به مناسبت دومین سالروز قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به شبکه اول سیما می‌آید.  قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود موافقان و مخالفان بسیاری داشت و همواره محمود احمدی‌نژاد و تیم اقتصادی دولت در برنامه‌های گوناگون خبری به دفاع از این طرح اقتصادی می‌پردازند.

منابع خبر
احمدی‌نژاد شنبه به شبکه اول سیما می‌آید خبرگزاری فارس - ۲۹ آذر ۱۳۹۱