راننده بدون گواهینامه به ارائه خدمات عمومی مکلف شد

خبرگزاری میزان -

در راستای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، دادگاه کیفری دو شهرستان درمیان فرد محکوم را به ارائه خدمات عمومی رایگان به مدت ۲۷۰ ساعت در اداره منابع طبیعی و اخذ گواهینامه در کمتر از چهارماه مکلف کرد

منابع خبر
راننده بدون گواهینامه به ارائه خدمات عمومی مکلف شد خبرگزاری میزان -