راننده بدون گواهینامه به ارائه خدمات عمومی مکلف شد

خبرگزاری میزان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

در راستای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، دادگاه کیفری دو شهرستان درمیان فرد محکوم را به ارائه خدمات عمومی رایگان به مدت ۲۷۰ ساعت در اداره منابع طبیعی و اخذ گواهینامه در کمتر از چهارماه مکلف کرد

منابع خبر