آغازی بر پایان سلطه نفتی اوپک

تابناک - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

در حالی تولید نفت اوپک و روسیه در دهه گذشته تنها حدود ۵ درصد افزایش داشته است که تولید نفت کانادا ۴۰ درصد و آمریکا ۷۵ درصد افزایش داشته است که باعث شده سهم اوپک از تأمین نفت جهان را از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد برساند

منابع خبر
آغازی بر پایان سلطه نفتی اوپک تابناک - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
آغازی بر پایان سلطه اوپک جهان نیوز - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳