برآورد دقیقی از تعداد اتباع غیر مجاز حاضر در ایران وجود ندارد

آفتاب - ۲۴ اسفند ۱۳۹۱

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: برآورد دقیقی از تعداد اتباع غیرمجاز حاضر در ایران وجود ندارد؛ اما احتمال می‌دهیم تعداد این افراد بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر باشند.

منابع خبر