عبدالله‌زاده به پارس جنوبی جم پیوست

خبرگزاری دانشجو - ۱۰ تیر ۱۳۹۸
منابع خبر
عبدالله‌زاده به پارس جنوبی جم پیوست خبرگزاری دانشجو - ۱۰ تیر ۱۳۹۸