کشف کانتینر یخچال و ظروف قاچاق در گمرک شهید رجایی

عصر ایران - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵

روز دوشنبه گذشته، ۲۴ کانتینر یخچال و ظروف شیشه‌ای و کریستال قاچاقی در بندر شهید رجایی کشف شد که ارزش هر یک از این کانتینرها بیش از ۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود

منابع خبر