آیت الله خامنه ای می گوید لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند

رادیو فردا -

روز سه شنبه آیت الله خامنه ای در دیدار با  عده ای از فرماندهان سپاه گفت لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند اما باید عرصه سیاست را بشناسد. حسن روحانی ، رئیس جمهوری اسلامی نیز  روز گذشته گفته بود: سپاه مافوق و ورای جریانات سیاسی است ، نه در کنار و داخل جریانات سیاسی. به گزارش خبرگزاری ایسنا ، آقای خامنه ای همچنین  گفت در زمینه سیاست خارجی و داخلی  موافق «نرمش قهرمانانه»  است. وی گفت:« یک کشتی گیر نیز برخی مواقع به دلیل فنی نرمش نشان می دهد ضمن آنکه فراموش نمی کند حریفش کیست و هدف اصلی او چیست»

منابع خبر
ضرورتی ندارد سپاه در عرصه سیاسی فعالیت کند فرهیختگان -
رهبری: فعالیت سپاه در عرصه سیاسی ضرورتی ندارد کلمه -
لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند فرهیختگان -
خامنه‌ای: لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند رادیو فردا -