اعتراف مقام سعودی به تجاوز نیروهای ویژه ارتش سعودی به یمن

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران - ایرنا - یک مشاور حکومت سعودی روز شنبه گفت که نیروهای ویژه این رژیم در عملیات نظامی علیه نیروهای جنبش مردمی انصارالله یمن شرکت دارند.

منابع خبر
اعتراف مقام سعودی به تجاوز به یمن تابناک -
اعتراف مقام سعودی به تجاوز نیروهای ویژه ارتش سعودی به یمن خبرگزاری جمهوری اسلامی -
«نیروهای ویژه عربستان سعودی وارد خاک یمن شدند» رادیو کوچه -
ورود نیروهای ویژه عربستان سعودی به خاک یمن رادیو فردا -
ماموریت نیروهای ویژه سعودی در «عدن تابناک -