مجلس سنای برزیل ریاست جمهوری روسف را تعلیق کرد

سنای برزیل دیلما روسف را از قدرت معلق کرد
خدمت
رادیو زمانه - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

نمایندگان مجلس سنای برزیل پس از یک نشست طولانی در روز پنج‌شنبه ۱۲ مه / ۲۳ اردیبهشت، با ۵۵ رأی موافق در مقابل ۲۲ رأی مخالف تصمیم گرفت ریاست جمهوری دیلما روسف را به‌مدت ۱۸۰ روز معلق کند.

منابع خبر
مجلس سنای برزیل ریاست جمهوری روسف را تعلیق کرد رادیو زمانه - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
دیلما روسف تعلیق خود از ریاست جمهوری برزیل را دروغ قانونی خواند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
سنای برزیل دیلما روسف را از قدرت معلق کرد خبرگزاری فارس - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵