۲۰کشور اول دنیا در زمینه مهاجرت تحصیل کرده‌ها

فردا -

بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری ایران جزء ۲۰ کشور اول و در گزارش بانک جهانی جزء ۳۰ کشور اول مهاجرفرست دنیا قرار ندارد

منابع خبر
۲۰کشور اول دنیا در زمینه مهاجرت تحصیل کرده‌ها فردا -