ایراد شورای نگهبان به مصوبه تعطیلی ۸ ربیع

تابناک - ۲۲ دی ۱۳۹۵

سخنگوی شورای نگهبان از ایراد اعضای این شورا به مصوبه مجلس درباره تعطیلی هشتم ماه ربیع به دلیل بار مالی آن خبر داد

منابع خبر