ایراد شورای نگهبان به مصوبه تعطیلی ۸ ربیع

تابناک -

سخنگوی شورای نگهبان از ایراد اعضای این شورا به مصوبه مجلس درباره تعطیلی هشتم ماه ربیع به دلیل بار مالی آن خبر داد

منابع خبر
ایراد شورای نگهبان به مصوبه تعطیلی ۸ ربیع فردا -
ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره تعطیلی ۸ ربیع خبرگزاری فارس -
ایراد شورای نگهبان به مصوبه تعطیلی ۸ ربیع تابناک -