احداث بیمارستان پرفسور سمیعی در غرب تهران

تابناک -

به همت موسسه بین المللی سلامت پرفسور سمیعی ، سازمان تامین اجتماعی ، خیرین ، بنیاد مستضعفان و شهرداری تهران بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی پرفسور مجید سمیعی در غرب تهران احداث می شود. به گزارش روابط عمومی موسسه بین المللی سلامت پرفسور سمیعی دکتر محمدهادی موذن، مشاور عالی و مدیرکل دفتر شهردار تهران اعلام کرد: در دهمین جلسه هیات مدیره موسسه بین المللی سلامت پرفسور سمیعی مقرر شد تا مرکز آموزشی – درمانی موسسه بین المللی پرفسور سمیعی در منطقه ۲۲ شهرداری تهران احداث شود. وی گفت: این مرکز با همکاری سازمان های دولتی و خیرین احداث خواهد شد و پس از آن نیز کار تجهیز مرکز توسط موسسه بین المللی سلامت انجام می گیرد و شرکت شهر سالم شهرداری نیز به نمایندگی از شهرداری تهران بر انجام پروژه نظارت داشته و در تمامی جلسات مربوطه حضور خواهد داشت. وی افزود: پروژه مرکز بهداشتی آموزشی موسسه سلامت پرفسور سمیعی در زمینی به مساحت ۳۰ هزار متر احداث می شود زمان پیش بینی شده برای اجرای این پروژه ۱۸ ماه تعیین شده است که با کمک جمعی و جذب مشارکت خیرین عملی خواهد شد. دکتر موذن با اشاره به در نظر داشتن دو وجه آموزشی و درمانی در این مرکز گفت : نقشه های این مرکز آموزشی – درمانی با الگوبرداری از انستیتو بین المللی اعصاب (INI) در کشور آلمان تهیه شده است و مجمعی از مهندسین آرشیتکت داخلی با همکاری مسئولین شهر هانوفر آلمان کار تهیه نقشه های این مرکز را عهده دار خواهند بود.

منابع خبر
احداث بیمارستان پرفسور سمیعی در غرب تهران تابناک -
بیمارستان پرفسور سمیعی در غرب تهران احداث می شود خبرگزاری مهر -
احداث بیمارستان پرفسور سمیعی در غرب تهران ایلنا -