آخرین جزئیات از حادثه جنایت در خیابان مدنی

عامل جنایت خیابان شهید مدنی بازداشت شد
سی میل
الف - ۲۵ مهر ۱۳۹۱

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: متهم حادثه خیابان مدنی به ارتکاب قتل اعتراف کرد و در حال حاضر برای بازسازی به محل حادثه منتقل شده است.فریدون امیرآبادی در گفت‌وگو با فارس درباره بازجویی از عامل حادثه خیابان مدنی اظهار داشت: متهم به ارتکاب قتل اعتراف کرده است اما بازجویی از وی درباره این حادثه ادامه خواهد داشت.وی ادامه داد: این متهم فرزند طلاق است و والدین وی ۱۵ سال قبل از هم جدا شدند و او مدتی را به همراه پدربزرگ خود و مدتی را هم مجردی زندگی کرده است.سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با بیان اینکه قطعا این مسائل در وقوع این اتفاق تأثیر داشته است گفت: متهم در حال حاضر به محل وقوع این حادثه منتقل شده است تا صحنه جنایت بازسازی کند.

منابع خبر
عامل جنایت خیابان مدنی دستگیر شد خبرگزاری مهر - ۲۵ مهر ۱۳۹۱